Położenie gładzi gipsowej Celestynów w powiecie otwocki w gminie Celestynów województwo mazowieckie