Położenie gładzi gipsowej Krasnosielc w powiecie makowski w gminie Krasnosielc województwo mazowieckie