Położenie gładzi gipsowej Mirów w powiecie szydłowiecki w gminie Mirów województwo mazowieckie