Położenie gładzi gipsowej Nowe Miasto w powiecie płoński w gminie Nowe Miasto województwo mazowieckie