Położenie gładzi gipsowej Nur w powiecie ostrowski w gminie Nur województwo mazowieckie