Położenie gładzi gipsowej Opinogóra Górna w powiecie ciechanowski w gminie Opinogóra Górna województwo mazowieckie