Położenie gładzi gipsowej Staroźreby w powiecie płocki w gminie Staroźreby województwo mazowieckie