Wykończenia łazienek Platerów w powiecie łosicki w gminie Platerów województwo mazowieckie