Biały montaż Płoniawy-Bramura w powiecie makowski w gminie Płoniawy-Bramura województwo mazowieckie