Biały montaż Pokrzywnica w powiecie pułtuski w gminie Pokrzywnica województwo mazowieckie