Budowa ścianek działowych Gzy w powiecie pułtuski w gminie Gzy województwo mazowieckie