Montaż Rozdzielni Elektrycznych Kampinos w powiecie warszawski zachodni w gminie Kampinos województwo mazowieckie