Usuwanie Awarii Elektrycznych Gielniów w powiecie przysuski w gminie Gielniów województwo mazowieckie