Usuwanie Awarii Elektrycznych Olszanka w powiecie łosicki w gminie Olszanka województwo mazowieckie