Usuwanie Awarii Elektrycznych Sońsk w powiecie ciechanowski w gminie Sońsk województwo mazowieckie