Wykończenia łazienek Prażmów w powiecie piaseczyński w gminie Prażmów województwo mazowieckie