Położenie gładzi gipsowej Kuczbork-Osada w powiecie żuromiński w gminie Kuczbork-Osada województwo mazowieckie