Położenie gładzi gipsowej Bieżuń w powiecie żuromiński w gminie Bieżuń województwo mazowieckie