Montaż Rozdzielni Elektrycznych Staroźreby w powiecie płocki w gminie Staroźreby województwo mazowieckie