Usuwanie Awarii Elektrycznych Staroźreby w powiecie płocki w gminie Staroźreby województwo mazowieckie