Usuwanie Awarii Elektrycznych Bieżuń w powiecie żuromiński w gminie Bieżuń województwo mazowieckie