Położenie gładzi gipsowej Pokrzywnica w powiecie pułtuski w gminie Pokrzywnica województwo mazowieckie